News
Story
0

Šta nam nosi nova Vlada?

Malo je poklona, više obaveza, prijetnji kaznama i kraćenja, naročito kad je riječ o strancima, sa druge strane, firmašima i…

Kolumne

Kolumne
0 Dva lica istog Kurza

Postoje dva Sebastiana. Kurza, dabome. Jedan je svoju političku karijeru započeo 2011. godine, u ulozi državnog sekretara za integraciju. Negdje…

Članak
0 Hoće li biti rata?

Tridesetog januara 1933. godine, u Njemačkoj je vlast preuzeo Adolf Hitler. Dvanaest godina kasnije, 27. januara 1945. godine, ruske su…