NEWS

Raste broj bankrota

Broj bankrota preduzeća naglo je porastao u prva tri kvartala 2023. Do kraja septembra bilo je 4.059 bankrota,tj. za 13...