Hikmet Ersek: Diverzitet se ne podrazumijeva

0

Hikmet Ersek rukovodi „Western union“-om, vodećom firmom za međunarodni transfer novca. U interviewu za BUM, Ersek objašnjava značaj diverziteta za poslovni uspjeh i posljedice globalizacije za firme.

BUM: Pretpostavljam da je u firmi koja je aktivna u cijelom svijetu diverzitet nešto što se podrazumijeva… ERSEK: Diverzitet se ne podrazumijeva sam po sebi, mi ga kod naših saradnika forsiramo svjesno i na to smo ponosni. Jedno globalno preduzeće treba saradnike koji posjeduju kulturne kompetencije, kako bi mogli raditi svuda u svijetu, u različitim sredinama. Western Union je aktivan u 200 zemalja, a naših 12.000 saradnika govori 35 jezika. I ja i moj tim rukovodilaca potičemo iz različitih svjetskih regiona. Samo tako smo u stanju razumjeti potrebe naših globalnih klijenata.

BUM: Western Union je ove godine glavni sponzor Bečke sedmice integracije. Zbog čega vam je ta tema važna? ERSEK: Western Union se kao firma tradicionalno zalaže za kulturni diverzitet i integraciju. Raznolikost lično doživljavam kao poklon za svako preduzeće i društvo. Podrškom Sedmici integracije željeli smo dati javni signal i na taj način motivisati i druge firme da integraciju shvate kao šansu.

BUM: Kako izgleda saradnja Western Union-a s različitim zajednicama stranaca? ERSEK: 2012. smo odlučili da naše aktivnosti fokusiramo na oblast obrazovanja. Zašto? Pogled na naše klijente jasno pokazuje koliko je obrazovanje važno. Skoro trećina ljudi koji novac šalju preko Western Union-a, to čine kako bi članovima svoje porodice osigurali bolje obrazovanje. Princip Western Union-a je da i društvu vrati dio onoga što zaradi. U Austriji smo, na primjer, s programom SEED započeli novu inicijativu koja pomaže inovativne projekte u oblasti obrazovanja i sticanja kvalifikacija za radno tržište. Na taj smo način željeli doći do mladih ljudi, bez obzira na njihovo porijeklo, do izbjeglica ili djece iz austrijskih porodica. Našim programom smo od 2008. godine oslovili preko 12.000 djece u Austriji. Podržavamo i odličan rad Teach for Austria, a aktuelno i projekt Mentoring for Refugees, kojim izb jeglicama omogućujemo da sakupe prva iskustva na austrijskom radnom tržištu.

BUM: Da li se angažujete i u drugim oblastima? ERSEK: Cilj fondacije Western Union je da pomoću programa „Education for Better“ utiče na jednakost šansi u domenu obrazovanja. Program realizujemo između ostalog sa organizacijama Save the Children, SOS Kinderdorf i Whitaker Peace and Development Initiative. Osim toga smo i suosnivači platforme za preduzeća iz privatnog sektora koju je inicirala Bijela kuća, a koja se aktivno angažuju u izbjegličkoj krizi.

BUM: Da li vaše usluge slanja novca u inostranstvo koriste samo migranti ili i ljudi bez doseljeničkog porijekla? ERSEK: Usluge Western Union ljudi na cijelom svijetu koriste uvijek kada novac žele poslati brzo i sigurno negdje u inostranstvo. To je moguće učiniti ne samo uplatom gotovine, već i online, kreditnom karticom, mobilnim Appom ili preko bankovnog računa. Naše usluge ne koriste samo privatne osobe, već i manje firme koje su međunarodno aktivne i moraju platiti svoje liferante, ili roditelji koji uplaćuju školarine za svoju djecu koja studiraju u inostranstvu. Western Union se često koristi i u slučaju nužde ili za slanje manjih novčanih poklona. Veliki broj naših klijenata su naravno migranti koji pomažu svojim porodicama u inostranstvu. S vremenom se, međutim, mijenjaju i njihove potrebe i pristupi finansijskim proizvodima, pa zato naše produkte razvijamo dalje.

BUM: Da li je Vaša firma zabrinuta zbog rastućeg populizma? ERSEK: Globalizacija i sa njom povezana mobilnost ljudi sa sobom su donijele mnoge nove šanse, ali i izazove i pitanja, na koja se ne mogu dati jednostavni odgovori. Smatram da svi koji stoje na čelu firmi kao i sama država imaju odgovornost i moraju mudro djelovati. U globalno povezanom svijetu moramo naći i globalne odgovore na ta teška pitanja imajući u vidu budućnost, a ne samo kratkotrajne uspjehe.

BUM: Svi živimo u globaliziranom svijetu. Šta to konkretno znači za Vašu firmu? ERSEK: Na osnovu globalizacije nastale su nove potrebe i kada je riječ o korištenju finansijskih usluga. Migracija je suštinska dimenzija globalizacije. Danas živimo u okruženju velike političke i privredne neizvjesnosti, vremenu u kojem se mnoge države ponovo pitaju o svom nacionalnom identitetu. Upravo u vremenu mijenjanja političke klime značajna je svijest o tome da migranti sa sobom donose velike potencijale. Ja sam lično već dva puta u životu započinjao iznova kao migrant. Zato se zalažem za svijet u kojem globalizacija, kulturna raznolikost i diverzitet pripadaju svakodnevici.

BUM: Šta biste predložili drugim firmama koje žele podsticati diverzitet? ERSEK: Stvaranje kulture preduzeća koja diverzitet ne samo dopušta, već i podstiče, nije ispravno samo s moralnog stanovišta. Studije pokazuju da su takve firme i poslovno uspješnije. Jedan od najvećih izazova za vodeća preduzeća jeste pronaći prave saradnike koji će ih voditi u budućnost. Moj savjet svim firmama glasi: kada sljedeći put budete vodili razgovore s kandidatima za neko radno mjesto, nemojte toliko obraćati pažnju na to je li njihov njemački savršen. Pazite i na to šta vam taj čovjek ima reći i kako može doprinijeti vašoj firmi. Na taj način će vaše preduzeće biti ne samo šarenije, već i uspješnije.

INTERVIEW: DINO ŠOŠE

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


7 − = 1