Ali Ordubadi: “Četvrta godina je najopasnija za vlastiti biznis”

0

U intervjuu za BUM Ali Ordubadi, Povjerenikom za pitanja diverziteta u Bečkom zavodu za zapošljavanje (AMS) otkrio je koja je godina najkritičnija za samostalne privrednike i koje su najčešće greške koje “novopečeni” privatnici čine, ali načele su se i teme poput programa podrške za nezaposlene migrante. 

Gospodine Ordubadi, skoro 40 procenata privatnih preduzetnika u Beču je doseljeničkog porijekla. Iz kojih je razloga njihov udio toliko visok?
ORDUBADI: U Beču se za posljednjih 20 godina broj preduzetnika doseljeničkog porijekla više nego udvostručio, tako da je u međuvremenu dostigao nivo od 35-40%. Državljanima takozvanih trećih država (izvan EU, odnosno EPP, prim.) sticanje samostalnosti je olakšano već krajem devedesetih godina, ali je ipak najvažnija bila novela Pravilnika o bavljenju privatnim obrtom iz 2002. Bavljenje samostalnim djelatnostima postalo je moguće već na osnovu posjedovanja boravišne dozvole. Kako zato, tako i zbog činjenice da za dobijanje dopuštenja za osnivanje firmi koje se bave takozvanim slobodnim zanatima (freies Gewerbe) nisu potrebni dokazi o osposobljenosti, došlo je do pravog osnivačkog buma. Reglementirani zanati za koje se zahtijevaju dokazi o osposobljenosti za mnoge su državljane trećih država i dalje predstavljali veliku prepreku, ali se u međuvremenu i to polako mijenja. Iako se u integracionoj debati često spominje „Kebab-štand“, realnost je i drugačija i raznovrsnija. Migranti svoje firme uspješno osnivaju uglavnom u oblasti trgovine, zanatskih usluga, ručnog rada, ali i informacija i savjetodavnih djelatnosti. U privrednom životu „porijeklo“, naime, ne predstavlja nikakvu kategoriju, jer ni uspjeh ne zna za njega.

Koji su najčešći motivi doseljenika da osnuju vlastitu firmu?
ORDUBADI: I motivi osnivača su također vrlo raznovrsni. S jedne se strane radi o tome da mnogi od njih ne mogu naći radno mjesto u skladu sa svojim kvalifikacijama: sjetimo se samo “gos’n ekonomiste” koji vozi taksi ili gospođe s istom diplomom koja mora biti čistačica. Neki od njih nemaju pristup radnom tržištu, pa onda samostalnom djelatnošću pokušavaju zaraditi za život i naći izlaz iz situacije u kojoj su višestruko zapostavljeni: bilo da je riječ o zakonskim preprekama, razlikama u zaradi ili drugim vidovima diskriminacije. Uz sve to dolazi i činjenica da su doseljenici spremniji da osnuju firmu, što je naposljetku i kulturno uslovljeno. Biti preduzimač u mnogim je
kulturnim krugovima statusni simbol.

Da li AMS Wien ima programe podrške za nezaposlene migrante kojima im olakšava put u samostalnost i kako oni izgledaju?
ORDUBADI: Dok im ideja dovoljno ne sazrije AMS potencijalnim osnivačima privatnih firmi nudi savjetovanje, podršku i obrazovne kurseve za uključivanje na radno tržište. Onima čija je ideja sazrela i koji je ozbiljno žele realizirati, Zavod stavlja na raspolaganje program za osnivanje preduzeća (Unternehmensgründungsprogramm des AMS). Ko, dakle, namjerava osnovati firmu, može dobiti savjetovanje profesionalne firme koju angažuje AMS. Osim toga postoji i mogućnost sticanja neophodnih dodatnih kvalifikacija. Program za savjetovanje preduzetnika može se koristiti do 6 mjeseci. Uz to se pod određenim uvjetima tokom sudjelovanja u programu može dobijati i jedn vrsta finansijske podrške. Pored programa AMS buduće preduzetnike podržavaju i Servis za osnivače Privredne komore (Gründerservices der Wirtschaftskammer) i „Mingo Migrant Enterprises“.

Koje se početničke greške daju lako izbjeći, ali ih osnivači ipak prave?
ORDUBADI: Ima mnogo osnivača koji tokom prve četiri godine od osnivanja moraju odustati. Četvrta godina je posebno opasna. Često dolazi do zahtjeva Socijalnog osiguranja da preduzetnik doplati za doprinose za prvu, drugu, eventualno čak i treću godinu i da uz to još izvrši i preduplatu za četvrtu. Kod mnogih novih privatnika knjigovodstvo predstavlja jedan od velikih problema, jer često gube pregled o tome koliko novca imaju na raspolaganju i šta sve mora da se plati. Oni u stvari žive od danas do sutra. Birokratija ih također ugrožava, jer ih more raznih zakona i propisa čini nesigurnima i jednostavno ih preopterećuje. U takvoj situaciji im je neophodna sigurna i pouzdana podrška. Takve se opasnosti mogu izbjeći ako se osnivanje firme dobro pripremi, ako osnivač temeljno razmisli o poslovnom planu i uvaži savjete koje može dobiti. Savjetovanje i podrška ne prestaju sa osnivanjem, već ih treba koristiti i u kasnijim fazama funkcioniranja preduzeća (npr. u smislu praćenja od strane stručnjaka/Unternehmenscoaching).

Jesu li samostalni preduzimači osigurani za slučaj nezaposlenosti?
ORDUBADI: Od 1.1.2009. za njih postoji mogućnost zaključivanja dobrovoljnog osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Kao i prije toga, ranije stečeno pravo na pomoć za nezaposlene ostaje bez dodatnog plaćanja na snazi za sve vrijeme samostalnog privređivanja i bez zaključivanja dobrovoljnog osiguranja.

Da ostavimo sada preduzimače malo po strani: Kažite nam kako AMS podržava nezaposlene migrante?
ORDUBADI: Osobe koje traže posao (imaju pristup radnom tržištu) i koje su prijavljene kod AMS-a imaju pravo na korištenje svih ponuda Zavoda za zapošljavanje: savjetovanje, podršku i sticanje kvalifikacija, kao što u slučaju ispunjavanja određenih preduvjeta mogu dobiti i finansijsku podršku. Najvažniji zadatak AMS-a je što brže i sigurnije posredovanje između osoba koje traže posao i onih koji ga nude. U slučaju potrebe i radi osiguravanja optimalnog ispunjavanja želja poslodavaca i nezaposlenih nudimo mjere prekvalifikacije i daljnjeg školovanja. Broj klijenata AMS-a koji posjećuju razne kurseve u februaru 2014. je porastao za 11,3 posto na 35.590 osoba. Kurseve njemačkog ove godine planiramo ponuditi za 18.000 ljudi. U okviru osiguranja za slučaj nezaposlenosti naš je zadatak obezbijediti finansijsku sigurnost naših klijenata. Za klijente doseljeničkog porijekla preporučujemo sljedeća savjetovališta: Beratungszentrum für MigrantInnen koji nudi informiranje na 17 jezika i Check-in – za osobe između 17 i 49 godina koje su trenutno prijavljene na AMS, a nisu dugo u Austriji. CIlj projekata CHECK IN i NUTZE DEINE QUALIFIKATIONEN! (ISKORISTI SVOJE KVALIFIKACIJE!) je individualno pronalaženje najboljih rješenja za daljnje obrazovanje koje se nadovezuje na kvalifikacije stečene u zemlji porijekla. Savjetovalište za priznavanje kvalifikacija i daljnje obrazovanje za osobe s priznatim azilom i nove doseljenike pod nazivom Perspektive savjetuje i prati klijente tokom procesa priznavanja svjedodžbi i diploma stečenih u inozemstvu.

Koje usluge AMS pruža najmanjim firmama?
ORDUBADI: AMS-ov „Service für Kleinstunternehmen“ firmama u kojima radi manje od 10 ljudi, osnivačima novih firmi, preduzećima s jednim zaposlenim kao i samostalnim djelatnicima doseljeničkog porijekla nudi usluge „po mjeri“ i lično savjetovanje, a posebno aktivnu pomoć prilikom traženja prikladnog osoblja, kao i informacije o subvencijama.

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


× 5 = 5