Zaštita podataka

⃝         Saglasan/Saglasna sam da ALPHA plus GmbH obrađuje moje lične podatke (ime, Email adresa, broj telefona, naziv firme, sadržaj kooperacije) u svrhu informisanja (takođe i o ponudama usluga).

Ova saglasnost se prema §17 Zakona o zaštiti podataka može u svako vrijeme besplatno opozvati putem Email-a (office@alphaplus.at) ili telefonski (01/ 944 90 29)).

 Prema § 15 Zakona o zaštiti podataka takođe u svako vrijeme imate pravo tražititi da Vam se daju detaljne informacije o podacima pohranjenim o Vašoj osobi.

Navedeni podaci koji se odnose na osobu i/ili firmu, posebno ime, adresa, broj telefona, itd. se ispituju u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i ne proslijeđuju se trećim licima.

Dalje informacije na temu zaštite podataka možete naći ovdje:  www.bummagazin.at/datenschutz)

⃝           Saglasan/Saglasna sam da se podaci o manifestacijama/akcijama u okviru kooperacije s „Divörsity“/ „Integrationswoche“ mogu objavljivati na kanalima agencije ALPHA plus GmbH  (Print, Online, Social Media, Newsletter, itd.).