Umjetnički radovi kao svjedočanstva jugoslovenskih ratova u Historijskom muzeju BiH

0

U Historijskom muzeju BiH u Sarajevu otvorena je izložba “Istina ili politika” koja je dio projekta “Svjedočanstvo – istina ili politika: Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova“. Ovaj projekat realizuje se u saradnji sa brojnim partnerima među kojim je i Udruženje Boem iz Beča. Stanovnici Beča imaće priliku da posjete izložbu i u Beču od 12. aprila.

Bazu projekta “Svjedočanstvo – istina ili politika: Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova” čini audio arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekt se odvija u dvije međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svjedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i u kontekstu jugoslovenskih ratova devedesetih. Projekat razmatra i intervjue (svjedočenje) i umjetničke radove kao svjedočanstava.

„Mnogo ljudi pričaju kako ih niko ne čuje. A uopće nije važno odakle su i koju ulogu su igrali u ratu, imaju osjećaj da ih niko ne čuje. To je prilika da ljudi znaju da neko sluša i neko uzima u obzir i radi sa tim“,  kazala je Noa Treister, kustosica izložbe za N1.

Učesnici projekta kažu – smisao je da pokaže kako individualna svjedočanstva mogu da djeluju kao kritička snaga naspram zvanično komunicirane istorije i da oslikaju zajedničko iskustvo ovih ratova i njihovih posljedica.

“Jedan od načina na koji se suočavamo s prošlošću je rad sa umjetnicima. Upravo na ovoj izložbi umjetnici su reagovali na zvanične arhive, na historijske izvore – sve ono što rade istraživači, historičari, sad se našlo u rukama umjetnika koji su to na svoj način preradili”, komentar je Elme Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja BiH, prenosi N1.

U oktobru prošle godine objavljen je poziv umjetnicima za učešće u projektu. Umjetnici su pozvani da se bave ispitivanjem, s jedne strane materijalnog aspekta svjedočanstava (zvukom i glasom) i, s druge, samim sadržajem – političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim kontekstom u različitim ključnim momentima svjedočanstava. Izložba radova umjetnika i umjetničkih parova nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posljedicama kroz sakupljanje svjedočanstava od direktnih učesnika ratova i antiratnih aktivista.

“Prošlo je 25 godina od početka rata u Jugoslaviji. Tokom konflikta, kao i poslije njih, zvaničnici svih zemalja nasljednica Jugoslavije koristili su neka od svjedočanstava u medijima, udžbenicima, historijskim izložbama i muzejskim postavkama kako bi opravdali svoje nacionalne, etničke ili religiozne pozicije. Drugi, koji ne bi pristajali na opravdavanje ovih pozicija, bili su ućutkivani kroz direktnu političku represiju i kroz sistematsko brisanje referentnih okvira koji bi povezivali ova svjedočanstva s realnošću za koju se pretpostavlja da reprezentuju. Od završetka ratova, stasale su nove generacije koje nemaju direktnog iskustva rata. One su o ratovima bile informisane uglavnom putem takvih manipulativnih narativa. Ovaj projekat pokazuje kako individualna svjedočanstva mogu da djeluju kao kritička snaga naspram zvanično komunicirane historije i da reflektuju zajedničko iskustvo ovih ratova i njihovih posljedica”, saopšteno je iz Historijskog muzeja BiH, prenosi Klix.

Izložba ima za cilj otvoriti kanal koji će omogućiti da se svjedočanstva čuju i kontekstualizuju. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 15 međunarodnih umjetnika i umjetničkih parova, koji su proteklih godinu dana učestvovali u ovom istraživanju. Umjetnički pristupi variraju od arhivskih, preko participativnih audio-vizuelnih i antropoloških istraživanja, do statističkog i tehnološkog promišlјanja, a kao rezultati na izložbi će biti predstavljeni radovi kroz širok spektar medija: od muzičkih kompozicija i performansa, do audio i vizuelnih instalacija. Izložbu umjetničkih radova prati i arhiva svjedočanstava.

Umjetnici koji će predstaviti svoje radove su: Ana Bunjak, Sanja Anđelković, Bojan Krivokapić i Andrea Palašti, Daniel Đamo, Ryo Ikeshiro i Aron Rossman-Kiss, Filip Jovanovski, Kristina Marić, Jelena Marković, Iula Marzulli i Marianna Fumai, Vladimir Miladinović, Dorone Paris, Nikola Radić Lucati, Mersid Ramičević, Lala Raščić, Jacek Smolicki i Tim Shaw, Katarina Šević.

Osim Boema iz Beča, partneri ovog projekta su i: Učitelj neznalica i njegovi komiteti (Beograd), Muzej savremene umetnosti (Beograd), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Centar za kulturnu i socijalnu popravku (Banja Luka), Observatorijum za Balkan i Kavkaz Transeuropa (OBCT Transeuropa) (Rovereto, Italija), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd) i Lajbnic Institut za studije istočne i jugoistočne Evrope (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung – IOS) (Regensburg, Njemačka).

Foto: Screenshot/N1

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


+ 3 = 7