Srednjoškolci će moći roditeljima zabraniti da vide njihove ocjene?

0

Opšta odredba o zaštiti ličnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) od 25. maja biće na snazi u svim zemljama EU, a u praksi će to značiti da će svaka organizaciju koja prikuplja i obrađuje podatke ispitanika, građana EU, mora biti usklađena s tom odredbom. Tu je riječ o tijelima javne vlasti, firmama, udruženjima, bolnicama, ali i školama.

Što se tiče samih građana, njima će se omogućiti lakši pristup njihovim podacima te će se moći informisati na jasan i razumljiv način o tome kako i u koju svrhu se obrađuju njihovi podaci, međutim taj bi zakonski okvir nekim ustanovama mogao donijeti velike probleme.

Prvenstveno je riječ o srednjim školama, jer prema sadašnjem tumačenju Odredbe učenici koji napune 18 godina, odnosno postanu punoljetni, imaće ovlasti odrediti mogu li njihovi roditelji dobiti uvid u njihove podatke, piše “Novi list“.

Pod tim podacima kriju se ocjene i školski uspjeh, a glavna novina Odredbe je uvođenje dozvole za korištenje ličnih podataka. Naime, prema odredbi svaki građanin Unije sam raspolaže svojim ličnim podacima. Dobija pravo na informiranje, ispravak, uskraćivanje dozvole, pravo na preseljenje podataka te pravo na zaborav.

Tako će se provede li se Odredba doslovno punoljetnim učenicima omogućiti iskazivanje uskraćivanja dozvole na pokazivanje njihovih ocjena roditeljima, a škole će se dovesti u apsurdnu situaciju.

Onog trenutka kad učenik napuni 18 godina škole će biti prisiljene zatražiti njegovu dozvolu da raspolažu njegovim podacima, a time i da ih pokažu roditeljima.

 

Foto: Pixabay

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


− 3 = 3