Izložba „Svjedočanstvo – Istina ili politika” u Beču

0

Otvaranje izložbe „Svjedočanstvo - Istina ili politika”, koja je dio projekta “Svjedočanstvo – istina ili politika: Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova“, održaće se 12.04. u 19h u Volkskundemuseum.

Izložba omogućava posjetiocima da o iskustvima učesnika rata i antiratnih aktivista saznaju iz prve ruke kroz umjetničke radove koji ih obrađuju iz različitih ljudskih, društvenih, političkih i kulturnih perspektiva i tretiraju ih kroz tekstove i sadržaj, glas i zvuk.

Bazu projekta čini audio arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekt se odvija u dvije međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svjedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i u kontekstu jugoslovenskih ratova devedesetih. Projekat razmatra i intervjue (svjedočenje) i umjetničke radove kao svjedočanstava.

Šesnaest umjetnika i umjetničkih parova su izabrani kroz otvoren međunarodni poziv. Umjetnici koji će predstaviti svoje radove su: Ana Bunjak, Sanja Anđelković, Bojan Krivokapić i Andrea Palašti, Daniel Đamo, Ryo Ikeshiro i Aron Rossman-Kiss, Filip Jovanovski, Kristina Marić, Jelena Marković, Iula Marzulli i Marianna Fumai, Vladimir Miladinović, Dorone Paris, Nikola Radić Lucati, Mersid Ramičević, Lala Raščić, Jacek Smolicki i Tim Shaw, Katarina Šević.

Projekat “Svjedočanstvo – istina ili politika: Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova“ vodi Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda u saradnji sa partnerskim institucijama: Učitelj neznalica i njegovi komiteti, Beograd; Muzej savremene umjetnosti, Beograd; Istorijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; Centar za kulturnu i socijalnu popravku, Banja Luka; Boem, Beč, Austrija; Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT Transeuropa), Rovereto, Italija; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd i Institut za studije Istočne i Jugoistočne Evrope u Regensburgu, Njemačka.

Izložbu možete posjetiti do 30.09.2018.

 

Foto: Nikola Radić Lucati

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


6 × = 42