Evropi prijeti da stvori izgubljenu generaciju

0

Izbjeglice uzrasta između 16 i 24 godine nailaze na ozbiljne teškoće prilikom integracije u novo okruženje unutar EU, pokazao je najnoviji izvještaj evropske Agencije za fundamentalna prava (FRA) koji je sačinjen na osnovu intervjua sa 160 izbjeglica i 400 humanitarnih radnika iz Austrije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije i Švedske.

Zbog toga, ističe se u izvještaju agencije EU, „Evropa je u opasnosti od stvaranja izgubljene generacije mladih izbjeglica koji su napustili svoje domove mahom u bijegu od rata“. Izvještaj FRA nabraja i neke pozitivne lokalne inicijative i poziva države EU da uče jedni od drugih i daju mladima adekvatnu šansu za život.

Nužno je zato da države članice EU ubrzaju procedure za dobijanje azila, pojednostave procese spajanje porodica i obezbijede im krov nad glavom.

Jer kako navode, zbog duge procedure za dobijanje azila koja traje i po nekoliko mjeseci mnogi mladi su prinuđeni da kao beskućnici žive na ulicama.

Članice Unije se pozivaju da primjene „pametne investicije“ kao pomoć da se ohrabri uspješna integracija, ističu autori izvještaja koji ima za cilj da ukaže na to kako riješiti problem i spriječiti gubitak cijele jedne generacije.

Sem krova nad glavom, mladim ljudima treba omogućiti pristup obrazovanju, ali i obijezbediti neometan pristup medicinskoj službi jer mnogi od njih imaju traume od rata koje treba sanirati. Nerijetko se događa da su porodice rastavljene te je njihovo ujedinjenje prepoznato kao jedan od ključnih mehanizama za bolju integraciju migranata i izbjeglica.

„EU i njene države članice naporno rade na pitanju migracija širom Evrope, suočavaju se sa ozbiljnim izazovima da integrišu pristigle, naročito omladinu“, kazao je Michael O'Flaherty, direktor FRA ukazujući, ipak, da ti problemi nisu nerješivi. On upućuje na različite primjere kako pametne i smislene političke odluke doprinose prevazilaženju problema. Političari širom EU, smatra O'Flaherty, moraju usvojiti te pozitivne primjere i dopustiti da ova generacija postane punopravni član društva.

Prema podacima Eurostata, više od dva i po miliona ljudi apliciralo je za međunarodnu zaštitu u EU između 2015. i 2016. Od tada je smanjen broj, a prema statistikama iz 2018. za azil je podnijeto 650.000 prijava. Većina njih su sa Bliskog istoka, iz Afrike i Južne Azije, piše Danas.

Podijeli:

O autoru

Ostavi komentar


− 3 = 5